Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การฟ้อนรำแห่กระทงสวยงาม การแสดงของเด็ก ศพด.บ้านโคกกว้าง และได้รับเกียรติจากนายอำเภอบุ่งคล้า นำลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา ณ สระน้ำ ข้างที่ทำการ อบต.โคกกว้าง