ผู้บริหารสมาชิกอบต.ปลัดสำนักปลัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองช่างกองคลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รองปลัด อบต.รักษาราชการปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
นางสาวอรสา นาชัยลาน
รองปลัด อบต.รักษาราชการปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
 

                                                                                   อีเมล์ : rasa09@hotmail.com

                                                                                   มือถือ : 082-3017753

                                                                                   โทรศัพท์ : 042-499001