Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อบต และเจ้าหน้าที่ โดยทำความสะอาดถนนสายรอง บริเวณวัดนิโครธาราม บ้านหาดเเฮ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกว้าง