Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สั่งให้พนักงานเปลี่ยนซับเมอร์ส หมู่ที่ 9 บ้านบึงสำาญ เนื่องจากซับเมอร์สเสีย
สอบถาม