Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 27 มกราคม 2566 ธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ปปช. ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ