Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโคกกว้าง บริจาคพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อบต.โคกกว้าง
สอบถาม